Miku-Kohinata

Miku Kohinata

Chiều cao 162 cm (64 inch)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 95-62-89

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 27 SepteSeptemberber 1990

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos