Mai-Kamio

Mai Kamio

Chiều cao 159 cm (63 in)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 80-62-87

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 12 SepteSeptemberber 1992

Nơi sinh Nhật Bản, quận Tokyo

Dân tộc Nhật Bản

Videos